Speeltuin Klein Tasmania

Welkom in Klein Tasmania -  groene ontmoetingsplek in Duinoord

 
Wij willen Klein Tasmania behouden! 
Onze groene tuin om te ontmoeten en veilig en beschut te spelen 

 
Deze zomer nog dreigt de tuin plaats te maken voor stenen en fietsenstallingen. Onze ontmoetingsplek verdwijnt. Help mee om Klein Tasmania te behouden. Lees er alles over op deze site. En teken de petitie

Al bijna 20 jaar verzorgen en onderhouden wij - buurtbewoners van Duinoord - de kleine speeltuin aan de Tasmanstraat. Een ontmoetingsplek om samen koffie te drinken, bij te praten, kennis te maken en te genieten van groen in de wijk. Maar vooral om de allerkleinsten uit onze wijk (2-6 jaar) op een veilige manier te laten spelen.  De gulden klinker, door de gemeente uitgereikt voor het onderhoud van de speeltuin en de participatie van de buurt in de tuin, ligt trots te pronken bij de ingang. 
 
Deze zomer nog willen Gymnasium Haganum en Stichting VO Haaglanden het groen en de speeltuin plaats laten maken voor fietsenstallingen voor de leerlingen van het Haganum. 
Voor de buurt komen op een klein strookje grond een speelobject en her en der wat plantenbakken. 
 
Het verstenen van dit stukje grond heeft tot gevolg dat er groen in de wijk verdwijnt. Terwijl we allemaal weten dat groen bijdraagt aan de biodiversiteit in de stad. Regenwater kan in de bodem zakken, de temperatuur zakt (‘hittestress’), groen zorgt voor het afvangen van fijnstof, en het verbetert het bodemleven. Dit maakt dat de bewoners zich prettiger en gezonder voelen. Van levensbelang dus! 
 
Bovendien verdwijnt een van de weinige speelplekken voor onze kleinste buurtgenoten. 
 
We zijn hierover boos en willen de groene, afgesloten ontmoetings – en speelplek behouden voor de wijk. 
 
Wij roepen gemeente Den Haag op een statement te maken en mee te denken over alternatieven voor het (fiets)parkeerprobleem van Gymnasium Haganum zodat ons bijzondere plekje in huidige vorm behouden kan blijven. 
 
Fijn dat je een kijkje neemt op Klein Tasmania. We hopen dat je de petitie ondertekent om Klein Tasmania te behouden!